Мениджърът на Пароли - откючени постижения

Освободете паметта си с Мениджърът на Пароли във Firefox.

Системата ви не отвоваря на изискванията на Firefox, но бихте могли да пробвате някоя от тези версии:

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Моля, следвайте тези инструкции, за да инсталирате Firefox.

Поверителност на Firefox

Герой на паролите

Мениджърът на Пароли във Firefox запазва вашите пароли, така че можете автоматично да се включите в желан сайт или лесно да откриете запзена парола. За още по-голяма сигурност, създайде главна парола за вашият компютър.

Нинджа парола

Без повече „пробвайте отново“ докато се опитвате да влезете в някоя страница. Влезте в своя Firefox Account на телефона си и паролите ще дойдат. Данните са вход сами ще се появят, просто ей така.

Главна парола

Firefox предлага разнообрация на Мениджъри на Пароли чрез add-ons. Изберете вашият любим Мениджър на Пароли или се консултирайте с няшия кръг от експертни оценки и рецензии на общността.