Направете карта на безжичните мрежи във вашия квартал.

Mozilla Stumbler е мрежови скенер с отворен код, който събира GPS, мобилни и безжични мрежови мета-данни за нашата социална банка от данни за местоположения.

  1. Инсталиране на Mozilla Stumbler

    Изтеглете от Google Play

    Научете повече за услугите за местоположение на Mozilla и открийте други начини да се включите.