Гледайте Радостта от програмирането и след това обсъдете филма с други мозилианци

Всеки може да допринесе към Firefox като намира и отстранява грешките, които хората докладват чрез Bugzilla. Гледайте демонстрация от програмист на Firefox как става това.

  1. Гледайте встъпителната част.

    @mike_conley отстранява дефекти от Firefox наживо докато мисли наглас.

    View more Joy of Coding videos

    Включете се

    присъединете се към общността на програмистите и започнете да си сътрудничите с други мозилианци по света.