Опитайте новите ни инструменти за редактиране на анимации в Developer Tools Challenger

Колкото повече знаете за уеб, толкова по-лесно е да го направите по вашия вкус. Участвайте в уеб, чрез изпитване на своята уеб-грамотност с помощта на новите инструменти във Firefox Developer Edition.

Dev Tools изисква настолната версия на Firefox Developer Edition. За да изпълните задачата първо изтеглете Firefox Developer Edition.

Firefox Developer Edition — Български

Системата ви не отвоваря на изискванията на Firefox, но бихте могли да пробвате някоя от тези версии:

Firefox Developer Edition — Български

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Моля, следвайте тези инструкции, за да инсталирате Firefox.

Поверителност на Firefox
  1. Към DevTools Challenger

    Посещаване на DevTools Challenger

    Включете се

    присъединете се към общността на уебразработчиците и започнете да си сътрудничите с други мозилианци по света.