Chào mừng đến với trình duyệt dành cho chính bạn.

Cảm ơn bạn đã chọn Firefox! Vì Mozilla là tổ chức phi lợi nhuận, chúng tôi được tự do sáng tạo và không chịu áp lực từ bất kỳ phía nào. Chắc chắn bạn sẽ thấy thú vị với sự khác biệt này.

Quá trình tải xuống sẽ tự động bắt đầu trong vài giây, nếu không, bạn có thể nhấn vào đây để bắt đầu.