Mozilla

mozilla

Vi bygger ett bättre Internet

Vår mission är att främja öppenhet, nyskapande & möjligheter på webben.

Mozilla är en global gemenskap av teknologer, tänkare och konstruktörer, som tillsammans arbetar för att hålla Internet levande och tillgängligt, så att människor världen över kan agera som välinformerade medarbetare och skapare av webben. Vi tror att den här formen av mänsklig samverkan över en öppen plattform är en grundförutsättning för individens utveckling och vår gemensamma framtid.

Läs Mozillas manifest för att få veta ännu mer om de värden och principer som vägleder oss i vår strävan att fullfölja vår mission.

Titta på videon ovan för att få reda på vilka vi är, hur allting började och hur vi gör webben bättre för dig.