Ne jemi Mozilla

Të bëjmë mirë është pjesë e kodit tonë

Përfshihuni

Përfshihuni

Që të përfshiheni me Mozilla-n, nuk ka pse të dini si të programoni. Mësoni më tepër rreth mundësive të vullnetarizmit.