Είμαστε η κοινότητα Mozilla

Το να κάνουμε το σωστό είναι μέρος του κώδικά μας

Συμμετέχετε

Συμμετέχετε

Δεν χρειάζεται να ξέρετε προγραμματισμό για να ασχοληθείτε με το έργο Mozilla. Μάθετε περισσότερα για τις επιλογές εθελοντικής συνεισφοράς.